Jazykové stipendium pro studenty gymnázií

Podpora jazykového vzdělávání

Finančně .podporujeme studenty, kteří dosáhnou úrovně C1 v anglickém jazyce před dokončením gymnázia

Studijní a pracovní mobilita

Podpora studijní a pracovní mobility absolventů gymnázií díky jejich lepší jazykové vybavenosti

Pro koho to je?

Pro studenty gymnázií. Postup pro registraci je jasně daný stejně jako kritéria pro spravedlivý výběr studentů

Podpoříme Tě na cestě k objevování světa