O projektu

Podpora jazykového vzdělávání

Finančně .podporujeme studenty, kteří dosáhnou úrovně C1 v anglickém jazyce před dokončením gymnázia  

Studijní a pracovní mobilita 

Podpora studijní a pracovní mobility absolventů gymnázií díky jejich lepší jazykové vybavenosti 

Pro koho to je?

Pro studenty gymnázií. Postup pro registraci je jasně daný stejně jako kritéria pro spravedlivý výběr studentů