Výběr stipendistů

Komu bude uděleno stipendium?

Stipendium může být uděleno těm studentům, kteří:

  • splní podmínky registrace do programu
  • složí v termínu od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023 jazykovou zkoušku CAE organizovanou oficiálním/certifikovaným testovacím místem Cambridge Assessment
  • předloží v termínu od 1. 11. 2022 do 31. 7. 2023 certifikátu z této zkoušky včetně konkrétní výše získaných bodů. K tomu účelu použijte formulář níže
  • ve  školním roce 2022/2023 je stipendium určeno pro studenty Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a

Úspěšní stipendisté budou vybrání na základě posouzení výše uvedených kritérií. Výběr provede komise složená ze zástupců projektu Lingua Franca stipendium..

Dva nejlepší bodové výsledky budou finančně ohodnoceny stipendiem ve výši registračního poplatku ke zkoušce CAE, dle platného ceníku zveřejněného British Council nebo daným testovacím místem Cambridge Assessment.

V případě shodnosti výsledku v testu bude výběr stipendistů proveden losem.


Formulář k dodání kopie certifikátu

Úspěšní stipendisté budou vybrání na základě posouzení výše uvedených kritérií a výsledků z jazykové zkoušky CAE. Výběr provede komise složená ze zástupců projektu Lingua Franca stipendium..

Dva nejlepší bodové výsledky budou finančně ohodnoceny stipendiem ve výši registračního poplatku ke zkoušce CAE, dle platného ceníku zveřejněného British Council.

V případě shodnosti výsledku v testu bude výběr stipendistů proveden losem.